HOME
LAT | ENG

Farmācijas kompāniju interešu pārstāvība

SIA P&PPP piedāvā pilnā apjomā pārstāvēt farmācijas kompāniju intereses Krievijas Federācijā un NVS valstīs; ārstniecības līdzekļu klīniskās izpētes organizāciju un monitoringu; organizēt un veikt promocijas darbību:

 • dokumentu sagatavošana medikamenta reģistrācijai Krievijas Federācijā (KF) un NVS valstīs,
 • medikamentu mārketinga pakalpojumu sniegšana,
 • ārstniecības līdzekļu farmakoepidemioloģiskā izpēte,
 • salīdzinošā farmakoekonomiskā izpēte,
 • ārstniecības līdzekļu muitošanas pakalpojumi,
 • noieta un izplatīšanas tirgus izpēte,
 • bioekvivalences pētījumu veikšana,
 • farmaceitiskās ekspertīzes veikšana,
 • ārstniecības līdzekļu klīniskās izpētes protokolu un programmu sagatavošana,
 • saņemto materiālu statistiskā apstrāde,
 • klīnisko bāzu identificēšana KF un NVS valstīs, lai veiktu ārstniecības līdzekļu izpēti,
 • klīniskās izpētes atskaišu sagatavošana,
 • publikāciju sagatavošana publicēšanai medicīniskajos žurnālos,
 • sadarbība ar vadošiem speciālistiem KF un NVS valstīs,
 • konferenču, simpoziju, apaļo galdu organizēšana, lai reklamētu preparātu,
 • nepieciešamās darbības, lai iekļautu medikamentu dzīvībai svarīgos ārstniecības līdzekļu sarakstos, terapeitiskajos formulāros, ārstniecības standartos.

 
Home | Top | Links | Contacts Copyright © Publisko & Privāto Partnerattiecību Pārvalde 2006