HOME
LAT | ENG

Biznesa plāna izstrāde

Biznesa plāns ir būtisks instruments veiksmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstīšanā. Biznesa plāns nav tikai formāls dokuments, kas nepieciešams finansējuma saņemšanai, taču biznesa plāns var sniegt atbalstu 3 svarīgos aspektos:

 • Biznesa plāns ļaus izvērtēt visus būtiskos faktorus un fundamentālos jautājumus, kas saistīti ar uzņēmuma vadību un attīstību, kā arī biznesa plāns ļauj kritiski novērtēt uzņēmuma projektu vai ideju kopumā;
 • Biznesa plāns ļaus ilgtermiņā sekot līdzi sākotnējām iecerēm un vērtēt sākotnējo plānu izpildi;
 • Biznesa plāns kalpo kā līdzeklis, lai informētu iesaistītās personas (bankas, investorus, partnerus, darbiniekus u.c.) par saviem nodomiem un kvalitatīvi izstrādāts biznesa plāns atvērs durvis veiksmīgai sadarbībai.

Biznesa plāns visbiežāk tiek gatavots sekojošos gadījumos:

 • Uzņēmuma izveidošana - idejas izvērtēšanas kopumā izsverot nepieciešamos resursus noteikta rezultāta sasniegšanai;
 • Uzņēmuma attīstība - darbības plāna izstrāde nākotnei, jaunu produktu un pakalpojumu ieviešana;
 • Investīciju piesaiste - aizdevuma saņemšanas no kredītiestādēm, iesniegšanai valsts iestādēs (ES struktūrfondu saņemšanai) vai privāto investoru piesaistīšana.

Biznesa plāna struktūra var atšķirties atkarībā no sagatavošanas mērķa, taču pamatā biznesa plāna struktūra saglabājas nemainīga:

 • Vispārēja informācija par uzņēmumu - uzņēmuma īsa vēsture, specializācija, misija, galvenie resursi, salīdzinošā priekšrocība;
 • Nozares analīze - nozares apraksts, tendences, tirgus apmērs, svārstības, potenciālā tirgus daļa, perspektīvas 3-5 gados;
 • Darbības raksturojums, pakalpojumi, preces - produkta īpašības, kvalitāte, tirdzniecības zīme, cena, pēc-pārdošanas apkalpošana, piegādātāji;
 • Mārketinga plāns - klientu definēšana, reklāma, sabiedriskās attiecības, klientu piesaistes stratēģijas;
 • Konkurentu analīze - konkurentu definēšana, tirgus daļa, galvenās atšķirības produktos un apkalpošanas nosacījumos, produkta aizvietotāji;
 • Vadība un darbinieki - uzņēmuma darbinieku skaits, kvalifikācija, organizatoriskā struktūra, personāla politika;
 • Finanšu plāns - naudas plūsmas prognozes, investīciju uzskaite, bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina prognozes, jūtīguma analīze, investīciju atdeve (IRR, NPV, ROE);
 • Projekta realizācijas izklāsts - projekta realizācijas mērķis un paredzamais rezultāts, projekta secība, posmi, laika grafiks.

 
Home | Top | Links | Contacts Copyright © Publisko & Privāto Partnerattiecību Pārvalde 2006